Rosenberg Hjort Kapitalförvaltning lyfter fram Tellus Fonder i artikeln från Enterprise Magazine

Läs artikeln från Enterprise Magazine genom att klicka på den här länken: https://www.enterprisemagazine.se/nyheter/artikel/sprid-riskerna-med-ratt-placering

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.