Sammanfattning av Morningstar Rating för Tellus Fonder

Tellus_morningstar_ny[1]

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.