Se årsbesked och utveckling av ditt innehav via Kundportalen

Du har nu möjlighet att logga in på vår kundportal för att följa ditt Innehav och se ditt Årsbesked! Du kan dessutom se tidigare transaktioner och pågående ordar.  Kundportalen är relativt ny och kommer att utvecklas med fler funktioner under tidens gång. Årsbeskedet hittar du under menyraden "Rapporter". Inloggning görs via denna länk med Bank-id:  https://kundportal.tellusfonder.se/login

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.