Tellus Fonder fortsätter leverera!

Hej!

Tellus fonder fortsätter leverera och har börjat året starkt. Skillnaden mot Stockholmsbörsens storbolagsindex OMX30 är över 8 % efter blott tre veckor för Tellus Globala Investmentbolag och nästan 7 % för Midas.


Tellus Globala Investment har i år per 18 januari stigit med 4,36 % medan Tellus Midas stigit 2,69 %! Svenska börsen OMX30 är ner 4,09 % under samma period.


Graf över utveckling Tellus Globala Investmentbolag (grön linje)
Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.