Tellus Fonder är medlemmar i Swesif - Sveriges forum för hållbara investeringar

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Läs mer om Swesif på www.swesif.orgSwesiflogotypHär kan ni läsa fondernas hållbarhetsprofiler:


Tellus Investmentbolag


Tellus Midas


Tellus Bank & FinansfondLäs även Tellus Fonders riktlinjer för hållbara investeringar: Riktlinjer för tillämpning av hållbarhetsaspekter avseende Tellus Fonders placeringar


Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.