Tellus Fonder har skrivit på UN PRI (FNs principer för ansvarsfulla investeringar)

I linje med vårt synsätt på investeringar är vi glada att kunna berätta att vi har skrivit på UN PRI (FNs principer för ansvarsfulla investeringar). Läs mer om PRI här.


PRI-Sig-Web-V1Läs även Tellus Fonders riktlinjer här: Riktlinjer för tillämpning av hållbarhetsaspekter avseende Tellus Fonders placeringar


Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.