Tellus Fonder inleder samarbete med Fondab AB för depåhantering och fondhandel för direktkunder.

Samarbetspartners som inte är direktkunder kommer att hanteras av Swedbank Fund Services. För mer information kontakta kund@tellusfonder.se

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.