Tellus Fonder ny medlem i Fondbolagens förening

"Genom vårt medlemskap i Fondbolagens förening hoppas vi få stöd i att anpassa oss till de regleringar som branschen omfattas av. Där händer det mycket och det gäller att hålla sig à jour med alla förändringar. Sen vill vi naturligtvis vara med och bidra till en sund fondbransch!" säger Eva Lunderquist, vd på Tellus Fonder. 

Läs mer om Fondbolagens förening här >>Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.