Pressmeddelande: Tellus Fonder stärker styrelsen ytterligare genom att välja in Bo Pettersson och Karl-Henrik Sundström.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.