Tellus Fonder gästar Börsmorgon

Tellus Fonders förvaltare Bo Pettersson gästade Börsmorgon under veckan och gav sina reflektioner kring olika teman och bolag som även finns representerade i våra fonder. Nedan visas länkar från olika avsnitt i programmet.


Förvaltaren: "Läkemedel har gått svagt förutom Novo Nordisk" 


Förvaltaren: "Vi är inne i en tid av upprustning" 


Förvaltaren: "Vågar inte vara utan Nvidia"

LVMH dominerar bland europeiska "Granolas"

Disclaimer

Alla investeringar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För det fall Du önskar investera i fonden/någon av våra fonder finns information i form av Faktablad och Informationsbroschyr att tillgå på vår hemsida: www.tellusfonder.se.

Vi på Tellus Fonder respekterar din integritet och det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade hos oss. Vi har arbetat aktivt för att stärka din integritet och försäkra oss om att vi tillgodoser de krav som ställs på oss i och med den nya dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation. Tellus Fonder har i linje med GDPR utvecklat en integritetspolicy i syfte att tydligt informera om hur dina personuppgifter hanteras. För att ta del av vår integritetspolicy, besök följande adress: www.tellusfonder.se/riktlinjer. Detta dokument kan betraktas som aktuell information om fonder förvaltade av Tellus fonder till fondandelsägare, men även som ett marknadsföringsmaterial riktad mot investerare överlag.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.