Välj Tellus Fonder i ditt tjänstepensionssparande

Pensionssparande


Det lönar sig för de allra flesta att göra en översyn av upplägget kring sitt pensionssparande. En flytt kan i många fall ge dig lägre avgifter, högre avkastning och mer i pension. Avanza, Nordnet och Svenska Fribrevsbolaget erbjuder alla pensionslösningar med låga kostnader.


Varför flytta sin tjänstepension?


I april 2021 trädde nya regler kring flyttavgifter i kraft. Detta innebär att fondförsäkringar samt depåförsäkringar kommer omfattas av ett avgiftstak på 600 SEK. Detta öppnar möjligheten för många privatpersoner att flytta sitt kapital till andra aktörer såsom Svenska Fribrevsbolaget, Avanza och Nordnet som till exempel erbjuder lägre årliga avgifter eller bredare utbud av investeringar.


Läs mer om vad respektive försäkringsbolag har att erbjuda:

 

Valbara fonder hos ovannämnda bolag


Tellus Globala Investmentbolag

Vi har valt att investera i de bolag som ägs och drivs av några av världens främsta investerare och entreprenörer. Vi investerar i bolag som har flera investeringar och helst i olika kompletterande verksamheter. En ledstjärna när vi väljer investeringar är teman som påverkar vår framtid såsom demografi, tekniska innovationer, hållbarhet och förändrade konsumtionsbeteenden.


Se fondens utveckling här.


Tellus Midas

Tellus Midas investerar i aktier och räntebärande instrument över hela världen. Vi försöker hitta morgondagens storbolag. Vi investerar i bolag ledande inom sin nisch med starka ledningar och attraktiva värderingar. Vi arbetar med en flexibel aktieandel för att kunna parera marknadens svängningar. Kort sagt vi har som mål att ta tillvara aktiemarknadens alla möjligheter när vi ser dessa som goda och att behålla kapitalet så intakt som möjligt när förutsättningarna är sämre.


Se fondens utveckling här.


Vi på Tellus Fonder arbetar regelbundet med att försöka få in fler av våra fonder på pensionsplattformarna och om du som investerare saknar någon fond är vi väldigt tacksamma för om du framför ditt önskemål till ditt pensionsbolag eller rådgivare.


Om ni vill få vägledning och kontaktperson hos respektive bolag kan ni kontakta:

 Niclas Carlsson, niclas.carlsson@tellusfonder.se eller Benjamin Asarnoj, benjamin.asarnoj@tellusfonder.se

 

Niclas Carlsson, Head Of Sales           Benjamin Asarnoj, Assistent Sales


Alla investeringar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För det fall Du önskar investera i fonden/någon av våra fonder finns information i form av Faktablad och Informationsbroschyr att tillgå på vår hemsida: www.tellusfonder.seTellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.