Vår ansvariga förvaltare Jan Petersson ger sin syn på marknaden och fondernas utveckling

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.