Tellus Bank & Finansfond

Tellus Bank & Finansfond 

Fusionen av fonderna Tellus Bank & Finansfond och Tellus Midas är genomförd per 2021-07-05 och handeln i Tellus Midas är öppen from 2021-07-05.

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.