Tillstånd


Tellus Fonder AB står under Finansinspektionens tillsyn och har sedan den 1 december 2006 tillstånd att bedriva fondverksamhet.


Finansinspektionen

Telefon: 08-787 80 00

E-post: finansinspektionen@fi.se

Hemsida: www.fi.se

Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna.